ARCHIWUM STOWARZYSZENIA
DROGAMI TISCHNERA

Drogami Tischnera Drogami Tischnera Drogami Tischnera Drogami Tischnera Drogami Tischnera

MATERIAŁY ARCHIWALNE

Archiwum roku 2023

Archiwum roku 2022

Archiwum roku 2021

Archiwum roku 2020

Archiwum roku 2019

Archiwum roku 2018

Archiwum roku 2017

Archiwum roku 2016

Archiwum roku 2015

Archiwum roku 2014

Archiwum roku 2013

Archiwum roku 2012

Archiwum roku 2011

Archiwum roku 2010

Archiwum roku 2009

Archiwum roku 2008

Archiwum roku 2007

Archiwum roku 2006

Archiwum roku 2005

Archiwum roku 2004

Archiwum roku 2003

Archiwum roku 2002

Archiwum roku 2001

Archiwum roku 2000

KALENDARIUM

Kalendarium 2023

Kalendarium 2022

Kalendarium 2021

Kalendarium 2020

Kalendarium 2019

Kalendarium 2018

Kalendarium 2017

Kalendarium 2016

Kalendarium 2015

Kalendarium 2014

Kalendarium 2013

Kalendarium 2012

Kalendarium 2011

Kalendarium 2010

Kalendarium 2009

Kalendarium 2008

Kalendarium 2007

Kalendarium 2006

Kalendarium 2005

Kalendarium 2004

Kalendarium 2003

Kalendarium 2002

Kalendarium 2001

Kalendarium 2000

MENU

O ARCHIWUM

Archiwum obejmuje lata 2000 - 2023 i funkcjonuje w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. W obydwu formach dostępne jest do obejrzenia w Domu Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej.
W wersji papierowej w archiwum znajdują się materiały dotyczące działalności SDT (zaproszenia, listy, broszury, relacje prasowe, itp.), umieszczone w koszulkach foliowych. Koszulki te ponumerowane są w lewym dolnym rogu.
Każdy rok działalności SDT zebrany jest w osobnym segregatorze. Roczniki 2002 i 2003 zajmują po 2 segregatory. W segregatorach znajduje się spis ich zawartości. Wszystkie materiały znajdujące się w archiwum zostały zeskanowane i można je obejrzeć w formie elektronicznej. Symbol skanu umieszczony jest w spisie zawartości segregatora.
Archiwum nie jest rozdziałem zamkniętym. Możliwe jest uzupełnianie materiałów archiwalnych w przyszłości. Aby utrzymać porządek, materiały uzupełniające należy umieszczać w osobnym segregatorze zatytułowanym "Uzupełnienia". Okresowo materiały te będą skanowane, wprowadzane do ewidencji elektronicznej i umieszczane w odpowiednim segregatorze.

W wersji elektronicznej archiwum dostępne jest pod adresem https://tischner.info.pl/archiwum/
Zawiera:
- wykaz wszystkich materiałów archiwalnych, z możliwością obejrzenia ich skanów,
- wybrane kalendarium wydarzeń związanych z działalnością SDT, Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz szeroko pojętego ruchu tischnerowskiego; pod opisem wydarzenia znajdują się odnośniki do wybranych materiałów z nim związanych,
- zestawienie wydarzeń cyklicznych,
- aktualny wykaz Szkół Tischnerowskich,
- wyszukiwarkę pozwalającą odnaleźć konkretne materiały lub wydarzenia,

W formie elektronicznej zostało także opracowane szczegółowe kalendarium oraz wykaz Szkół Tischnerowskich uwzględniający zachodzące zmiany. Ze względu na rozbudowaną formę wykazy te nie zostały umieszczone na stronie www, są jednak dostępne (w plikach .xlsx) u administratora strony.

WYKAZ SZKÓŁ TISCHNEROWSKICH

Stan na dzień 2021-12-08

"My nie jesteśmy po to, by stwarzać księdza Tischnera, ale żeby go coraz lepiej pokazywać - człowieka i spuściznę. "

ks. Adam Boniecki, Łopuszna, 4.11.2000

© All rights reserved, SDT 2021